• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Filliphaugkoia

Sist oppdatert: 23.05.2022 11:06 | Utleid | Noe gangavstand

Byggeteknisk

Gammel tømmerkoie.

Størrelse 5 x 3,5 m
Fasiliteter

Koie helt og holdent slik den en gang ble bygget.

Leietid Utleid 2026
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger svært usjenert til på den vestre delen av Stange Almenning. Det må regnes ca. 20 minutters gange sommer som vinter fra eksisterende bilveg. Spennende utgangspunkt for jakt.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia ble fullstendig renovert i år 2000. Det er ingen mangler som krever større innsats for å utbedre.