• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Falldalen

Sist oppdatert: 04.01.2022 08:27 | Utleid | Ved helårsvei

Byggeteknisk

Tømmerkoie oppført 1946.

Størrelse 7,5 x 5,3 m
Fasiliteter

Koie m/2 rom + tørkerom.

Leietid Utleid til 2022
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia har en suveren beliggenhet og lett tilgjengelig hele året. Den ligger like inntil bilveg syd/øst for Harasjøen (5 min. å gå på ski i løype på vinteren) For øvrig kan nevnes at Harasjøen byr på fine muligheter hva gjelder vannaktiviteter så som bading , fisking og ikke minst krepsing.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia ble renovert med blant annet nytt isolert gulv i år 2003. Ingen behov for vedlikehold utover det som er ordinært på et slikt husvære.