• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Butjernskoia

Sist oppdatert: 29.04.2022 12:43 | Utleid | Noe gangavstand

Byggeteknisk

Tømmerkoie som er panelt innvendig, ett rom.

Størrelse 4,5 x 4 m
Fasiliteter

Trivelig tømmerkoie.

Leietid Utleid 2026
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger usjenert til ved utløpet av Butjernet (fiskevann). Det er 20 minutters gange fra sommerveg. På vinteren må du påregne 45 minutter på ski så fremt Sunnåvegen ikke er brøytet.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

 

Vedlikeholdsbehov

Koia er renovert i 1999 - 2001 med blant annet nytt uthus. Det er således kun vedlikehold i forhold til årlig slitasje som er påkrevd.