• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bundtjernskoia

Sist oppdatert: 10.11.2021 14:00 | Utleid | Ved helårsvei

Byggeteknisk

Koie i tømmer, oppført 1941. Koia består av 3 beboelsesrom. I tillegg tørkerom og gang

Størrelse 8 x 6,4 m
Fasiliteter

Koia har innlagt strøm.

Leietid Utleid 2026
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger like inntil Fv. 24 i nordenden av Bunntjernet (oppdemt fiskevann) Ypperlig sted for den som er fiske interessert.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia fremstår som meget godt vedlikeholdt. Det er således ikke behov for annet enn årlig ettersyn.