• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bundtjernsdamkoia

Sist oppdatert: 26.01.2021 14:05 | Utleid | Ved helårsvei

Byggeteknisk

Tømmerkoie fra 2007. Koia består av ett rom.

Størrelse 5,5 x 4,5 m
Fasiliteter

Denne koia er satt opp som erstatning for Skjulhuskoia som gikk tapt i den store skogbrannen den 13.06.2006. Koia er laftet i kantet furutømmer.

Leietid Utleid 2023
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Dette stedet har en unik plassering der den ligger med flott utsyn mot Bunntjernsdammen. Om sommeren bruker du 3 minutter på å gå fra parkeringsplassen ved dammen. På vinterstid må du beregne 5 minutter i tillegg. Ypperlig utgangspunkt for såvel fiske som jaktopplevelser.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia sto ferdig i november 2007. Den trenger således kun normalt årlig vedlikehold i lang tid fremover.