• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Broberg

Sist oppdatert: 28.07.2018 14:15 | Utleid | Ved helårsvei

Byggeteknisk

Koie fra 1953 oppført i reisverk. Koia består av ett rom. Bilde vil komme.

Størrelse 5,3 x 5,1 m
Fasiliteter

Enkel koie oppført av lemmer.

Leietid Stengt
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger fint til langs Malungsåa, like inntil Rv.24 Dette er et fint utgangspunkt for fiske og annen vannaktivitet.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.3200,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Almenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

 

Vedlikeholdsbehov

Koia er fullt ut beboelig slik den fremstår i dag. Imidlertid ser utleier for seg en del utbedringer som kan gjøres i sammarbeid med leietaker. Her nevnes: Nytt tak, montere takrenner, skifte gulv og sette inn ny utgangsdør. En avtale her vil gi muligheter for nedsatt leie de første årene.