• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Brattbakkoia

Sist oppdatert: 26.01.2021 14:03 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Tømmerkoie med god standard.

Størrelse 6 x 5 m
Fasiliteter

Gjennomsnittet av våre tømmerkoier.

Leietid Utleid til 2024
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger langs vegen inn mot Fløtbakken. På sommertid er det om lag 800 meters gangavstand til koia. På vinteren 300 meter lenger hvis vegen ikke er brøytet.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia ble restaurert for en del år tilbake. Det er nå behov for skifte av vannbord på taket. Videre trenger dør og vinduer maling. Stange Almenning vil rette opp igjen fundamentet i det ene hjørnet. Utleier vil holde maling og nødvendige materialer.