• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bjørnstaddamskoia

Sist oppdatert: 10.11.2021 13:58 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Tømmerkoie

Størrelse 7,2 x 5,2 m
Fasiliteter

Koia har 2 rom med dør i mellom. Dette gir muligheter for å skille kjøkken fra stue/soverom. Koia og omgivelsene er til en hvis grad tilpasset funksjonshemmede. Nær veg sommerstid. I brøytefellskap med andre koier langs samme veg har det vært adkomst hele vinteren de siste årene.

Leietid Utleid 2026
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger ved den gamle Bjørnstaddammen i elva Gaukåa. Muligheter for bra fiskefangster. Videre er koia et fint utgangspunkt for jakt og øvrig opplevelsesferie i skog/utmark.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening

Vedlikeholdsbehov

Koia er nylig restaurert slik at det kun er årlig vedlikehold som er påkrevd. Nytt uthus ble oppført i 1998.