• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bjørnstadbrakka

Sist oppdatert: 26.01.2021 14:00 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Reisverkskoie.

Størrelse 7 x 6 m
Fasiliteter

Koia er bygd med 2 rom for separat matlaging.

Leietid Utleid 2024
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger øst i Stange Almenning. I sommerhalvåret er det 15 minutters gange fra fra bilveg. På vinterstid må en regne 45 minutter på ski.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Koie samt skåle/do fremstår som godt vedlikeholdt.