• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bjørkekoia

Sist oppdatert: 26.01.2021 13:59 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Tømmerkoie med to rom oppført 1942.

Størrelse 7,5 x 5,4 m
Fasiliteter

Godt utstyrt koie med preg av hytte.

Leietid Utleid 2025
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger fint til på oversiden av et gammelt fraflyttet småbruk. Om sommeren kan du kjøre like til dør, mens koia er tilgjengelig vinterstid ved å ofre 15 minutter på ski.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia ble renovert i sin helhet i 1998.