• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bjørkbekkoia

Sist oppdatert: 26.01.2021 13:58 | Utleid | Ved helårsvei

Byggeteknisk

Gammel koie oppfør i tømmer hvor det ikke har lykkes oss å finne byggeår.

Størrelse 4,8 x 4,5 m
Fasiliteter

Koie med alt i ett rom!

Leietid Utleid 2024
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger like inntil vegen som fører til Løvliseter. Meget enkel adkomst hele året.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

 

Vedlikeholdsbehov

Koia er nyrestaurert. Det er også oppført et nytt uthus. Det er således kun årlig normalt vedlikehold som vil være påkrevet de nærmeste årene.