• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bjønnmyrkoia

Sist oppdatert: 26.01.2021 13:55 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Tømmerkoie med ett rom. Koia er gammel uten at vi kjenner til når den er oppført.

Størrelse 4,5 x 4 m
Fasiliteter
Leietid Utleid 2025
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger i den vestre delen av Romedal Almenning. Fint utgangspunkt for småviltjakt. Det går veg forbi koia om sommeren. på vinterstid er det ca. 20 minutter på ski.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Romedal Almenning renoverte denne koia i 1999. Det gjenstår bygging av ny skåle/do. Utleier dekker kostnader for materialer for et slikt bygg. Ingen vedlikeholdsbehov utover ordinært årlig vedlikehold.