• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bjønnhikoia

Sist oppdatert: 26.01.2021 13:40 | Utleid | Noe gangavstand

Byggeteknisk

Tømmerkoie med ett rom oppført 1942.

Størrelse 5,6 x 5,6 m
Fasiliteter

Koie med historisk sus i veggene (navnet!).

Leietid Utleid til 2022
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger inntil barskogreservatet på Årkjølen. På sommerstid er det ca. 20 minutters gange til koia. På vinterstid må en regne 1 time hvis vegen ikke er brøytet innover i området. Transport med snøscooter på kan ordnes mot godtgjørelse. Koia er et ypperlig utgangspunkt for jaktopplevelser.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Det er ikke behov for vedlikehold utover normal årlig slitasje på maling m.m.