• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bergsjøvangen Nord

Sist oppdatert: 26.01.2021 13:39 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Koie oppført i reisverk. Byggeår ukjent.

Størrelse 9,5 x 5,1 m
Fasiliteter

Koia består av 2 rom og har god plass for en familie på 6 personer i forbindelse med kortere opphold.

Leietid Utleid 2022
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia har en meget fin beliggenhet ca. 75 meter fra vannkanten i nordenden av Bergsjøen. Foruten et godt fiske så vel om sommeren som isfiske vinterstid, innbyr sjøen til annen vannaktivitet som bading m.m. Stedet er lett tilgjengelig til alle årstider. Bilveg helt frem på sommeren og maks. 10 minutter på ski om vinteren. Ligger på samme tun som Bergsjøvangen Syd.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

 

Vedlikeholdsbehov

Koia er jevnt godt vedlikeholdt med tilleggsisolering og nytt tak. Det er planlagt fornying av utvendig kledning / maling.