• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bakkevik

Sist oppdatert: 26.01.2021 13:08 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

En av våre større tømmerkoier med flere rom. 

Størrelse 6,5 x 5,5m
Fasiliteter

God plass til en mellomstor familie.

Leietid Utleid 2022
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligg i den syd-østlige delen av Stange Almenning. Det er 10 minutter å gå fra bilveg om sommeren. På vinterstid vil koia være tyngre tilgjengelig hvis det ikke er brøytet veg i forbindelse med skogsdrift.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia er de senere årene restaurert med nytt blant annet nytt inngangsparti.