• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Attenteigskoia

Sist oppdatert: 26.01.2021 13:32 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Tømmerkoie med ett rom. Byggeår ukjent.

Størrelse Grunnflate ca. 18 kvm
Fasiliteter

Koia er å betrakte som ei jaktbu.

Leietid Utleid 2024
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Sommerstid er du ved inngangsdøra etter 2 minutter på beina. Et besøk på vinteren krever 20 minutter med ski på beina så fremt vegen ikke er brøytet.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening

Vedlikeholdsbehov

Koia ble renovert tidlig på 2000-tallet. Dermed er det kun behov for årlig vedlikehold i forhold til normal slitasje.