• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Åmyrdamkoia

Sist oppdatert: 10.11.2021 14:06 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Koie oppført i reisverk med to rom.

Størrelse 36 m2
Fasiliteter

Gode solforhold på en åpen plass ved sommerveg.

Leietid Utleid 2026
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Meget enkel adkomst i sommer halvåret da det går veg like forbi. Koia ligger inntil Pottseteråa m/fiskemuligheter. Vinterstid vil det være om lag 15 minutter på ski hvis ikke brøytet veg.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

 

Vedlikeholdsbehov

Da koia er restaurert for få år siden, er det kun normalt årlig vedlikehold som er nødvendig.