• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Alfarheim

Sist oppdatert: 26.01.2021 13:03 | Utleid | Ved helårsvei

Byggeteknisk

Stor koie oppført i 1948 til bruk i forbindelse med felleshusholdning for skogsarbeidere. Koia er i reisverk, og inneholder flere rom i første etasje. I tillegg er det en sovealkove på hemsen.

Størrelse 10,6 x 7,6 m
Fasiliteter

Koia har gjennomgått en fullstendig renovering høsten 2011. Ny grunnmur og fullisolerte gulv i alle rom. Nye vinduer. Begge inngangspartiene er også ombygd. Koia egner seg svært godt for en større familie som vil ha et sted som er lett tilgjengelig.

Leietid Utleid 2024
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Like inntil vegen opp til Løvlia / Pruterud. Her finner du et godt utbygd skiløypenett som kjøres med løypemaskin i hele sesongen. Kort veg til badeplass og fiskemuligheter ved Skåltjernet (Gjetholmsjøen) på sommerstid.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr. 4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Kun behov for årlig forfallende vedlikehold.