• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Rovvilt

Informasjon om jakt på større rovdyr vil komme her i den utstrekning det åpnes for slik jakt (lisens- og kvotejakt). Øvrig rovviltjakt er beskrevet nærmere under reglement nedenfor.

Rovviltjakt er i utgangspunktet forbeholdt bruksberettigede og innenbygdsboende. Det er også åpnet for rovviltjakt for alle som leier koier i allmenningene, eller har hytte på festet tomt hos oss.

Reglement

Reglementet ligger som egen fil.

Når det gjelder revejakt inngår denne i et større prosjekt organisert gjennom Hedmark Jeger- og fiskeforening. Ved å gå inn på hjemmesiden deres kan du hente nødvendig informasjon. Premiering og nærmere retningslinjer for revejakta vil du også finne der.

Priser

Det er ikke eget jaktkort for mindre rovviltarter. Ordinært småviltkort må løses. Videre kan de som har løst hjortekort, rådyrkort, beverkort, eller jaktkort for elg jakte rovvilt. Oppsamling av rovdyrpoeng gir mulighet for gratis småviltkort påfølgende sesong. Detaljene for dette finnes i regelverket.