• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Rådyr

Rådyrjakta er i utgangspunktet satt bort for 5 år (2018-2022).
Det er imidlertid en åpning for de som leier koie på åremål.

Jakta foregår på 3 + 1 (fellesområde) i RA og 9 + 1 (fellesområde) i SA. Kvotene og antall lag på de enkelte felt er varierende.

For detaljer henvises det til regelverket og kartene lenger ned på denne siden.