• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Hjort

Hjortestammen i Stange har holdt seg tilnærmet på samme nivå de siste 5 årene. RASA samarbeider fortsatt godt med andre jaktområder i kommunen og viltnemnda.

Hjortejakt er i utgangspunktet forbeholdt bruksberettigede og innenbygdsboende. Det er også åpnet for hjortejakt for alle som leier koier i allmenningene, eller har hytte på festet tomt hos oss.

Reglement

Det er utarbeidet ny driftsplan for hjort. Fra 2018 er minstearealet på 25.000 daa. Nye kvoter utarbeides av Stange kommune. Jakttidsrammen er 1. september til 23. desember.

Hjortejakta for 2022 er organisert slik:

  • 1. september til og med 30. september: Hjortekort + elgjaktlagene
  • 1. oktober til og med 13. november: Elgjaktlagene
  • 14. november til 23. desember: Hjortekort (husk kontaktplikt med jaktleder elg) + elgjaktlagene

Informasjon om kvoter og felling ligger i Viltrapporten. Det påhviler jegerne å holde seg oppdatert på gjenstående kvote ved å gå inn på Viltrapporten i forkant av hver jakttur. 

Priser

De som ønsker å kjøpe separate hjortekort kan henvende seg direkte til allmenningskontoret. Prisen for kortet i 2022 er kr. 865,- Det tilkommer kr. 70,- per kg for felte dyr.