• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Fiske

Alt fiske inkludert krepsing forvaltes av lokale Jeger- og fiskeforeninger.

I Romedal Almenning finner du nødvendig informasjon hos Romedal og Vallset jeger- og fiskeforening.

I Stange Almenning finner du nødvendig informasjon hos Stange jeger- og fiskeforening.