• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Elgjakt

Elgjakta i allmenningene er i utgangspunktet forbeholdt innenbygdsboende jegere.

Det er åpnet for at hvert av elglagene kan rekruttere jegere som ikke har bostedsadresse i Stange kommune, men basisen i laget må være fra bygda.

Det er 14 jaktfelt i Romedal Almenning og 10 jaktfelt i Stange Almenning.

Fra å ha ligget på en årlig avskyting på ca. 110 dyr (RA) og 60 dyr (SA) de siste 20 årene har vi nå redusert stammen grunnet for store beiteskader. Vi mener at nivået som vi legger opp til nå med et årlig uttak av ca. 85 dyr (RA) og 45 dyr (SA) skal være bærekraftig for eiendommene våre.

F.o.m. 2018 er jakta satt bort på 5-årige kontrakter (2018-2022).

Fullstendige jaktpriser for elgjakta blir ikke publisert på sidene våre. Begrunnelsen for dette er å finne i at prisene er regulert i kontrakter mellom allmenningene og de enkelte jaktlagene.

Nytt fra 2018 er at eksisterende jaktlag har valgt fire jaktledere som har som oppgave å være med på utforming og forvaltning av jakta.

Lenger ned på denne siden finner du regelverket for elgjakta i henholdsvis SA / RA gjeldende for inneværende 5-årsperiode.

SE JAKTKART