• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bever

Beverjakt er i utgangspunktet forbeholdt bruksberettigede og innenbygdsboende. Det er også åpnet for beverjakt for alle som leier koier i allmenningene, eller har hytte på festet tomt hos oss.

Begge allmenningene vil normalt ha ledige beverretter for salg. Ta kontakt med allmenningskontoret for mer informasjon.

Reglement

Jaktrett på bever gjelder fra 1. oktober til 30. april påfølgende år. Fredning fra 1. mai til 30. september. Detaljert regelverk og oversikt over jaktområder finnes i filene lenger ned på denne siden.

Priser

For 2022-2023 er prisen for beverkort kr. 200,- (kr. 100,- for bruksberettigede) inkludert ett dyr. Eventuelt flere felte dyr etterfaktureres med kr. 100,- per dyr (kr. 50,- for bruksberettigede).