• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Romedal Almenning

Hytte ved Harasjøen, Vallset – for deg som ønsker stillhet og ro ved et idyllisk skogsvann.

Stemningsbilde Killingholmen

Fra og med 2020 har DNB Eiendom v/ Morten Iversen tatt over bortfesting av tomtene. Han kan treffes på morten.iversen@dnbeiendom.no eller på tlf. 920 30 933

Allmenningen arbeider nå med oppføring av ny visningshytte.

Harasjøen ligger langs Fv 24 i Romedal Almenning om lag 5 km syd for Gata. Hyttefeltet har 60 nye festetomter.

harasjoen syd hyttefelt kart 2022 11

Kostnader:
Innfestningsavgift kr. 230 000,- per tomt
Årlig festeavgift er for tiden kr. 7 200,-

Nysgjerrig? Se våre videosnutter.