Skogsbilvegene i RASA

Denne kartbasen inneholder oversikt over alle våre skogsbilveger. Her finner du hvilke veger som til enhver tid er åpne for kjøring mot avgift. Vegene stenges uten forhåndsvarsling, men ingen blir låst inne.

Oversikt over skogsbilvegene