• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Veger stenges på grunn av dårlig føre

Mandag 6. Januar 2020

icicle web

På grunn av vanskelige kjøreforhold er følgende skogsbilveger nå stengt:

  • Gaukholsvegen
  • Helvetesvegen
  • Fløtbakkvegen
  • Rasavegen

Se også oppdatert vegkart.

Skrevet av Hege