• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

REGELVERKET FOR BRUKSRETT

Fredag 20. Desember 2019

bruksrett vinter

Begge styrene har fulgt opp innspillene fra:

  • Brukerundersøkelsen
  • Informasjonsmøtene
  • Innspill i ettertid

Ved gjennomgangen av eksisterende regelverk har vi tatt hensyn til svært mye av det som har kommet frem i kulepunktene nevnt ovenfor. Selve regelverket er nå ferdig bearbeidet og godkjent av begge styrene. Imidlertid er det slik at Portalen ikke takler nytt regelverk før vi er ferdig med år 2019 og har tilpasset satsene i Portalen. Dette skjer ikke før 15.1.

Siste frist for å levere søknad om utbetaling av ytelser med dato i 2019 er 5.1.20 – det vil si at saker fra 2017 har siste frist 5.1.20.

Holder det med utbetaling med fakturadato i 2020 kan sakene legges i portalen fra 15.1.20.

Nytt regelverk (fom. 1.1.2020) inneholder ingen innskrenkninger i forhold til eksisterende regelverk – heller motsatt.

Med ønske om ei trivelig julehøytid.

Hege, Mona og Jørgen