• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

OPPDATERING HJORTEJAKTA

Tirsdag 19. November 2019

Hjortekalv Strandlykkja16.11

Bildet viser vekta (28,7 kg) på hjortekalven som ble felt på Strandlykkja i helga. Ved siden av dette dyret ble det felt ei hind litt lengere nord i bygda.

Restkvota er nå (samlet for kommunen) på 2 hind og 1 kalv / alternativt 3 kalver.

Skrevet av Jørgen