• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

OPPDATERING ELGJAKT

Mandag 4. November 2019

5 Dyret i Rasalia 2

Bildet viser det 5. dyret i Rasalia. Jaktleder Eirik Frantzen er svært fornøyd med å felt den ene "overliggeren" fra fjorårets jakt. I tillegg er hyggelig å treffe på dyrekategoriene også.

Da gjenstår det kun ei helg av årets elgjakt. Så langt har vi felt 102 dyr. Tildelt kvote utgjør 131. Fellingsprosent på 78 % Dette er en del under det vi har vært vant til. Håper derfor på ei god siste helg.

Det har kommet innspill på at vi ikke oppdaterer hjemmesidens JAKTKART. I og for seg riktig, men leser du en dato på et lag som ligger noen dager tilbake (eks. 10 dager) har det ikke blitt felt dyr på jatkfeltet.

 

Antall felte hjort er fortsatt 10. Her er restkvota 4 hinder og 2 kalver / alternativt 6 kalver.

Jaktkartet er oppdatert i dag.

Skrevet av Jørgen