• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

SKOGEN MIN!

Torsdag 11. Februar 2016

Norsk Folkemuseum feb.16

I går tok vi mot 4 tømrere fra Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Foranledningen var en henvendelse om muligheten for å ta ut spesialtømmer til bruk i restaurering av to bygninger på museet i Oslo

Overskriften er hentet fra utsagnet fra den ene tømreren "Skogen Min" var hans uttrykk på den muligheten som ble gitt ved at de kunne velge fra en base på nær 6000 trær. De hogg trærne selv. Videre skal vi besørge uttransport fra skogen samt transport til Oslo på kjøpers regning.

Tømmeret betales i henhold til de prisene som ble forespeilet på Bruksrettsbefaringen i fjor sommer.

På bildet ser dere fra venstre: Ivar Jørstad, John Wennberg, Roar Martinsen (fra Romedal Almenning), Henning Jensen og Magnus Wammen.

Skrevet av Jørgen