• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Celebert besøk

Søndag 18. Oktober 2015

Kinesiske ambasadoren i Oslo jaktet i Malungen 17. og 18.10.2015

I forbindelse med salget av Malungen til en kinesisk forretningsmann ble jaktlaget i Malungen forespurt om å ta med seg den kinesiske ambasadøren i Oslo på en gjestejakt.

De stilte sporty opp (Oddvar og Torodd) samt hund. Lørdag fikk gjesten to sjanser på kalv i stålos. Men blikk stille være gjorde at han ikke lyktes å komme innpå for skudd.

Søndag satt gjesten på post med undertegnede uten at det ble resultat her heller.

Han ga imidlertid uttrykk for å være særs fornøyd med så vel Malungen som våre jaktmarker.

Takk til jaktlaget.

 

Skrevet av Jørgen