• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

HARASJØEN SYD HYTTEFELT

Fredag 5. Juni 2015

Steming 4.6.2015

Vi har nå lagt ut 17 nye tomter i trinn II på Harasjøen Syd. Infotavle og kart vil bli flyttet fra Sjøenden til den nye nedkjøringen ved Gunhilberget.  Infrastrukturen vil komme på plass i løpet av sommeren / høsten 2015.

Alle tomtene er merket med stake og skilt med nummer som samsvarer med reguleringskartet.

Prinsippet er som tidligere først til mølla. Jørgen nås på tlf. 905 10 869

Skrevet av Jørgen