• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

STABBUR STRUPERUD

Torsdag 19. Mars 2015

Stabbur II Struperud

Stabburet på Struperud begynner å ta form igjen. Råte og insektskadene var så omfattende at det var nødvendig å ta ned bygningen for å oppnå et godt resultat. 

Målet er at stabburet skal være klart før jordbæra er moden.

Oppdraget er utført av Jonny og Roar.

Skrevet av Jørgen