• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

SVARTELISTEDE ARTER

Onsdag 17. Februar 2016

Marhund 2016

Det har kommet spørsmål vedrørende jakttider på en del Svartelistede arter i Norge. Her følger en oversikt over 3 pattedyr:

A. Mårhund (se bildet). Det kan jaktes på dette dyret absolutt alle dager hele året. Altså unntatt fra helligdagsfredning.

B. Villsvin. Galter kan jaktes hele året med unntak av julefredning (23.12-31.12) samt Langfredag, Påskeaften og 1. Påskedag. Sugge med unger kan ikke felles.

C. Mink. Jaktbar med unntak av helligdagsfredning. Videre kan det ikke felles dyr i yngletida.

Skrevet av Jørgen