• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

STRATEGIARBEID

Tirsdag 16. Februar 2016

Sverre

Begge almenningene jobber med strategier nå i vinter. Nedenfor ser dere hvordan Sverre Lang-Ree beskriver innholdet.

 

Strategiarbeid i styrene

Styrene i både Romedal og Stange har hatt en gjennomgang av gjeldende strategiplan. I dette arbeidet har vi etter beste evne «nullstilt» oss for å se hvor mulighetene for RASA ligger «litt neri vegen».

       1.  Hvordan drifter vi skogen og eiendommen vår på best mulig måte?

       2.  Hvilke nye muligheter ser vi –og ikke minst hva kan vi forenkle?

       3.  Hva skal ha bruksrett og hvordan sikrer vi enkel og riktig håndtering?

       4.  Hva er ønsket og mest effektiv samhandling med eierne?

Dette er av de spørsmålene hvor vi har gitt føringer eller vil utrede videre. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om strategiarbeidet i årsmøtene. Vi håper flest mulig av dere møter opp for å gi oss innspill til videre arbeid!

 

Sverre Lang-Ree, nestleder Stange Almenning