• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

GRØNTLAGER SKOG

Torsdag 22. Januar 2015

Furu nr.4r

Sammen med Riksantikvaren og Hedmark Fylkeskommunen skal vi i Romedal Almenning kjøre et prosjekt på Grøntlager av store grove trær beregnet på spesialmaterialer for verneverdige og fredede bygninger.

Bildet er fra den første takseringsdagen (i dag). Furua Jonny stor ved er mer enn 200 år gammel. Diameter er 48 cm.

Skrevet av Jørgen