• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

MANNTALL

Mandag 27. Januar 2020

Sorte permer web

I 2020 er det valg av styremedlemmer for Romedal Almenning og Stange Almenning.

Manntallet er lagt ut for gjennomgang på allmenningskontoret Egerom.

Er det feil på din eiendom må dette sendes skriftlig til allmenningene enten pr post eller pr epost.

 

For å kunne stemme må man være registrert i manntallet, dette har den bruksberettigede ansvar for selv.

Hver eiendom har 2 stemmer, disse stemmene fordeles etter følgende regler;

- Gift, hver ektefelle har hver sin stemme.

- Samboer, hovedeier kan velge å gi samboer en stemme - dette må meldes skriftlig til allmenningskontoret.

- Sameie og liknende, fullmakt som viser hvem som skal stemme.

Det er ikke mulig å gi annen person fullmakt til å stemme for seg.