• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjonsmøte 28. november

Onsdag 20. November 2019

infomote

Velkommen til informasjonsmøte for Romedal Almenning og Stange Almenning!

Herredsvang torsdag den 28. november klokken 18.30.

For å kunne invitere en ekstern foredragsholder så har styrene valgt å legge informasjonsmøtene for begge almenningene til samme sted. Det blir en felles del og en del der de to almenningene har sine separate møter.

Årets hovedforedragsholder er markedssjef i Glommen Mjøsen Skog, Håkon Bakken. Det er få som kjenner tømmermarkedet bedre enn Håkon, og han vil redegjøre for sine forventninger til markedet på kort og lang sikt. Han vil også orientere om fusjonen mellom Glommen- og Mjøsen Skog.

Bestyrer Gaute Nøkleholm vil orientere om driften av almenningene.

I den separate delen vil styrelederne innlede til diskusjon om bruksrettsytelser og forslag til endringer.

Alle bruksberettigede bør få med seg denne kvelden!

Hjertelig velkommen!