• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

BRUKSRETTSUTBETALINGER 2016

Tirsdag 23. Februar 2016

nyhet placeholder


Årets første bruksrettsutbetaling er nå gjennomført, og vi viser til tidligere info om at det kun er erstatningsfakturaen som nå sendes tilbake til kundene. For å se ferdig behandlet søknad kan man logge på www.bruksrettsportalen.no  

Fakturaer/kvitteringer som sender almenninga blir heller ikke returnert. Vi ønsker derfor kun kopier av disse.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med undertegnede.

 

Skrevet av Susanne