Småviltjakt

Småviltjakt er i utgangspunktet forbeholdt bruksberettigede og innenbygdsboende. 

Det er også åpnet for småviltjakt for alle som leier koier i almenningene, eller har hytte på festet tomt hos oss.
Det drives et aktivt viltstell i begge almenningene, og det utarbeides blant annet egne skjøtselsplaner for skogsfuglleiker.
For å finne regelverk samt løse jaktkort, henvises til vår Nettbutikk som ligger øverst til høyre på sida.
Nytt av året er muligheten til å kjøpe jaktkort som gjelder i begge almenningene.

I nettbutikken velger man den almenningen man hører til, deretter velger man bruksrett, innenbygds, utenbygds eller gjest - vil du ha kort for begge almenningene velger man det kortet som begynner med RASA.

Priser for småviltjakt i en almenning 2017

Tidsperiode m/Bruksrett Innenbygdsboende  Alder 16-23 år Utenbygdsboende Alder 16-23 år 
1 dag 150 250 150 350 350
2 dag 250 400 250 700 500
Uke 350 600 350 1000 800
Årskort 500 900 500 1800

1000

Priser for småviltjakt i begge almenningene 2017 

Tidsperiode m/Bruksrett Innenbygdsboende  Alder 16-23 år Utenbygdsboende Alder 16-23 år 
           
2 dag 350 600 350 1000 1000
Uke 500 850 500 1400 1400
Årskort 700 1250 700 2500

2500

Tidsperiode            m/Bruksrett             Innenbygdsboende

Reglement

Småviltjakta følger de offisielle jakttidsrammene med unntak av opphold 1. uka i elgjakta. I perioden 10.09.-04.10. er det et krav at alle hunder som slippes har gyldig saurenhetsbevis. Selv om NJFF har myket opp på regelverket over varighet på bevisene gjelder ikke denne oppmykningen hos oss i RASA.Her er det fortsatt et krav at hundene som slippes innehar bevis som er maks 2 år gamle. Deretter kan det jaktes småvilt over hele almenningen, men småviltjegere skal kontakte elgjaktlagene på terreng hvor jakta ikke er ferdig(se jaktkart).