• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Rådyr

Jakta forgår på 3 + 1 (fellesområde) i RA og 9 + 1 (felelsområde) i SA. Kvotene og antall lag på de enklete felt er varrierende.

Kartene viser inndelingen i "hovedbølet" i Stange Almenning. Feltene A - F er Wedelskogene (ikke vist i egne kart da det kun er små felt med plass til 1 (2 lag). Kartet for Romedal Almenning har også et Jaktfelt mere enn i forrige periode.

For detaljer hevises det til regelverket og kartene til høyre på denne siden.

 

 

Jakta forgår på 3 + 1 (fellesområde) i RA og 9 + 1 (felelsområde) i SA. Kvotene og antall lag på de enklete felt er varrierende.

For detaljer hevises det til regelverket til høyre på siden.

assets/Regler-RA2.pdf

assets/Regler-SA2.pdf