• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Hjort

Hjortestammen i Stange har holdt seg tilnærmet på samme nivå de siste 5 årene. RASA samarbeider fortsatt godt med andre jaktområder i kommunen og viltnemnda.

Det er utarbeidet ny driftsplan for hjort. 2018 er minstearealet på 25.000 daa. Nye kvoter utarbeides av Stange kommune. Jakttidsrammen er 1.september til 23. desember.

Hjortejakta i allmenningene er organisert slik: 1.9.-28.9. Hjortekort + elgjaktlagene. 29.9.-25.11 Elgjaktlagene. 26.11 - 23.12 Hjortekort + elgjaktlagene.

De som ønsker å kjøpe separate hjortekort kan henvende seg direkte til allmenningskontoret. Prisen for kortet i 2018 er kr.765,- Det tilkommer kr.63,- per kg for felte dyr. Kvoter og felling styres via Viltrapporten.