Fiske

Alt fiske inkludert krepsing forvaltes av lokale Jeger og Fiskeforeninger.

I Romedal Almenning finner du nødvenig informasjon på: www.njff.no/rvjff

Stange Almenning har gjort avtale med: www.njff.no/stange