Elgjakt

Elgjakta i almenningene er i utgangspunktert forbeholdt innenbygdsboende jegere. 

Det er åpnet for at hvert av elglagene kan rekruttere jegere som ikke har bostedsadresse i Stange kommune, men basisen i laget må være fra bygda.

Det er 14 jaktfelt i Romedal almenning og 10 jaktfelt i Stange almenning.

Fra å ha ligget på en årlig avskyting på ca 110 dyr (RA) og 60 dyr (SA) de siste 20 årene har vi nå redusert stammen grunnet for store beiteskader. Vi mener at nivået som vi legger opp til nå med et årlig uttak av ca. 75 dyr (RA) og 45 dyr (SA) skal være bærekraftig for eiendommene våre.

Jakta settes bort på 3-årige kontrakter. 1. året i ny periode (2015-2017). Jakta blir avertert på nytt fra 2018

Jaktpriser for elgjakt vil ikke bli publisert på sidene våre. Begrunnelsen for dette er å finne i at prisene er regulert i kontrakter mellom almenningene og de enkelte jaktlagene.

Elgjakt er satt bort til lag med lokal tilhørighet.

SE JAKTKART