• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Elgjakt

Elgjakta i almenningene er i utgangspunktert forbeholdt innenbygdsboende jegere. 

Det er åpnet for at hvert av elglagene kan rekruttere jegere som ikke har bostedsadresse i Stange kommune, men basisen i laget må være fra bygda.

Det er 14 jaktfelt i Romedal almenning og 10 jaktfelt i Stange almenning.

Fra å ha ligget på en årlig avskyting på ca 110 dyr (RA) og 60 dyr (SA) de siste 20 årene har vi nå redusert stammen grunnet for store beiteskader. Vi mener at nivået som vi legger opp til nå med et årlig uttak av ca. 85 dyr (RA) og 45 dyr (SA) skal være bærekraftig for eiendommene våre.

Fom 2018 skal jakta settes bort på 5-årige kontrakter (2018-2022). Jakta ble avertert 7.12.2017

Fullstendige jaktpriser for elgjakta blir ikke publisert på sidene våre. Begrunnelsen for dette er å finne i at prisene er regulert i kontrakter mellom almenningene og de enkelte jaktlagene.

Nytt av året er at eksisternde jaktlag har valgt 4 jaktledere som har vært delaktige i utforming av nytt regelverket  for kommende jaktperiode.

Til høyre på denne siden finner du regelverket for elgjakta i henholdsvis SA / RA gjeldende for neste 5 års periode.

SE JAKTKART