Bever

Begge almenningene har beverretter for salg. Ta kontakt med almenningskontoret for kort.

Skrevet 21.3.2017

Jørgen

 

Innbygdsboende Utenbygdsboende
200 per dyr 400 per dyr

Det vil normalt være ledige beverretter i almenningene. Alle jegere med relasjoner til almenningen (koieleiere og hytteeiere) kan søke jakt hos oss.