Regler og retningslinjer 2017

Her finner dere heftet for regler og retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Romedal Almenning og i Stange Almenning.

Søknadsskjemaer for utbetaling av ytelser finnes også her (i margen til høyre), men det oppfordres til å benytte vår Bruksrettsportal.

Fra og med 1. januar 2016 innføres det et gebyr for behandling av søknader som ikek leveres i Bruksrettsportalen. Se HER for mer info.

 

Enhver bruksberettiget er pliktig til å sette seg godt inn i gjeldende regelverk før han søker ytelser.

 

 

Du må ha Acrobat Reader for å lese pdf-dokumentene.

LAST NED ACROBAT READER