Bruksrettsportalen

 

I forbindelse med det nye regelverket vil bruksrettsportalen gjennomgå endringer for å bli tilpasset nytt system.

 

  • Gammel portal vil være åpen for innlevering av fakturaer/kvitteringer datert i 2016 fram tom 20.01.2017
    oppgradering av Portalen vil skje framt il ca. 1. april. I denne perioden vil Portalen være stengt, og presserende saker må behandles manuelt. Det vil ikke bli utbetalt ytelser etter nytt system før 01.05.2017
  • den nye versjonen av Portalen skal inneholde en oversikt over alle bygningene på eiendommene. Areal på det enkelte hus skal være i henhold til Stange kommunes oppmåling i forbindelse med innføring av eiendomsskatt. det vil være en forutsetning for utbetaling av ytelser at disse opplysningene blir lagt inn av eier. Opplysningene legges inn ved første gangs pålogging i ny portal. 

 

BRUKSRETTSPORTALEN