• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon

infomote ra 2021 02 2
10. Februar 2021

Informasjonsmøter 25. februar 2021

Tjuv5
22. Januar 2021

ROVVILT

smavilt skogsfugl 2
12. Januar 2021

Rapportering småviltjakt for 2020

vinter ra
06. Januar 2021

Regelverk for bruksrett 2021